Европейският проект винаги ...

превод Гоогле Без Съюза Марк Флеминг-Williams Европейският проект е обречен на неуспех. Европа е континент разкъсвано от географски бариери. Той е прекарал две хилядолетия не само се отдадат в масивни и постоянни вътрешни войни, но и водене на писмени записи за тях,...