Имануел Кант: Отговор на въ...

Кьонигсберг в Прусия, 30 септември 1874 г. Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил. Непълнолетие е невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на някой друг. Самопричинено е това непълнолетие, когато причината му не...