АКО НАУКАТА Е ХРАМ, КОЙ ТРЯ...

Първа публикация: 27-07-2015 Последна редакция: 31-07-2015 АКО НАУКАТА Е ХРАМ, КОЙ ТРЯБВА ДА ИЗГОНИ ТЪРГОВЦИТЕ, НАСТАНИЛИ СЕ В НЕГО? Илия КОЖУХАРОВ Малко предистория Ежедневно доцент Евгений Волков от Русия споделя върху своята стена във Фейсбук десетки публикации на различни,...