Всеобща декларация за права...

Всеобща декларация за правата на човекa, 10 декември 1948 г. Общо събрание на ООН, 10 декември 1948 година ПРЕАМБЮЛ Като взе предвид, че признаването на достойнството, присъщо на всички членове на човешкия род, на техните равни и неотменими права представлява основа на...

Декларация на човешките и г...

Декларация на човешките и граждански права – Френско Национално Събрание Защото представителите на френския народ, обединени в Национално Събрание, прецениха, че непознаването, забравянето и незачитането на човешките права са единствените причини за общественото...

Декларация за независимост ...

Единодушна декларация на 13-те съединени държави в Америка Когато в хода на човешката история настъпи необходимост, щото един народ да разкъса политическите окови, които са го привързали о друг, и от всички земни власти да се сдобие с онзи независим и равен статут, на...