Раково отделение...

    [Kodirane UTF-8]     Александър Солженицин     Раково отделение     Нобелова лекция по литература     1     Както онзи дивак, който изумен взел странния предмет, изхвърлен от вълните на океана в пясъка или паднал от небето; предмет,...