85% от родителите искат децата им да ходят на училище, а не да са вкъщи

Министърът на здравеопазването ще определя прагови стойности за заболеваемостта и при достигането им учениците ще преминават към електронно обучение по общини или по области