8 декември: Историята на студентския празник

След 1944 г. е направен опит за промяна на датата със 17 ноември