14 г. св. Григорий търпял нечовешки мъки в яма, но не се отказал от вярата си

Една благочестива вдовица спускала всеки ден храна на мъченика в ямата