100 г. по-късно: Неразгаданото убийство на фамилията Грюбер

Всичките 6 души от семейството са убити във фермата им, а убиецът остава неизвестен