Швейцария с нови правила за влизане от 20-ти септември

Неспазването на това задължение може да доведе до налагане на санкции