Чудно изцеление на сляп човек убедило св. Дионисий да приеме християнството

Заедно с апостолите отишъл в Йерусалим за погребението на Богородица