Чистят мъртви души от чужбина в списъците за гласуване

Предлагат да се извадят и онези, които нямат актуални лична карта и паспорт