Хората в Америка най-нещастни от 50 години насам

Само 42% считат, че когато децата им достигнат тяхната възраст, техният стандарт ще бъде по-висок.