Финансовата свобода: Няколко вечни истини

Не високата заплата, а финансовата дисциплина ни прави финансово стабилни