Ураганът Йота удари бреговете на Никарагуас максималната си мощ

Йота следва същата траектория като урагана Ета от четвърта категория по петстепенната скала на Сафир-Симпсън