Уникален въздушен филтър убива коронавируса за секунди

В лабораторни тестове филтърът е унищожил 99,8 процента от вирусните частици на SARS-CoV-2, който причинява болестта COVID-19, както и 99,9 процента от тестваните спори на антракса