Увеличават лимита на безлихвените кредити в България

Безлихвените кредити за физически лица могат да стигнат до 6900 лв.