Състоянието на океаните се влошава

Заради затоплянето на океаните морски видове мигрират в по-хладни води или се свиват техни популации