„Съжалявам, че не можах да го спася“

Как България жертва възрастното население по време на пандемията