Съветът на ЕС одобри осигуряването на 400 млн. евро за европейските медии

Отчита се, че медиите са една от областите на икономическа дейност, засегнати от пандемията