Спор за попечителството на децата подтикнал Кристина да вземе ножа: „Нека ми ги вземе сега“

Предполага се, че жената може да е била жертва на домашно насилие.