Светът се доближава до 2 млн. починали от COVID-19

Регистрираният брой на случаите на коронавирус по света е само част от реалния