Световен ден на доброволеца: Безвъзмездната помощ е една от основите на цивилизацията

На Витоша доброволци са изграждали алеи, хижи и заслони