Само 1 от 5 нелегални мигранти, стигнали се до Европа, се връща в страната си

Сътрудничеството на ЕС с държави извън Съюза на практика до този момент не е спомогнало ефикасно за връщането на нелегални мигранти от територията на ЕС