Родителите на изгорелите сестри в Комарево подозират умишлен палеж

Родителите на двете изгорели сестри в с. Комарево са убедени, че някой нарочно е запалил къщата им