Ресторантите в Ню Йорк ще подновят приема на клиенти

Щатът ще създаде и механизъм, чрез който ресторантьорите ще съобщават за случаи, в които ресторанти не спазват изискванията.