Разрешават концертите във Франция след 30 юни

Изискванията за посетителите на концерт или дискотека са отрицателен тест за COVID-19 или документ за ваксинация