Разраства се огнището на COVID-19 в Дома за възрастни в Пъстрогор

Всички заразени са безсимптомни