Разпространението на COVID-19 в България вече е дифузно

Страната ни по площ е малка, а следователно и границите между отделните клъстъри е започнала да се размива