Разлог – тракийското селище между три планини

На Драгойна могила в Ресиловското землище владетел издигнал крепост, която и днес се нарича Калето