Променят се правилата за подпомагане на служителите от затворените бизнеси

От 1 януари до 31 януари 2021 г. те ще получават от държавата 75% от осигурителния доход.