Прецедентът Гинзбърг – пример, бунт, икона

RBG, както я наричаха в САЩ, беше част от Върховния съд от 1993 г., номинирана от Бил Клинтън. Тя даваше последователен глас в подкрепа на либерални социални каузи – аборт, еднополови бракове, имиграционни права