Предупреждение: Койотите заплашват домашните любимци в Кук Каунти

По време на размножителния период популацията от койоти в Кук Каунти приблизително се удвоява.