Почти 100 милиона американци са гласували предсрочно – двойно повече, отколкото през 2016г.

През 2016г. общо са гласували 136,5 милиона души.