Почитаме св. Теодосий Търновски, предсказал, че Евтимий ще стане търновски патриарх

Подвизавал се в Келифарската гора край Търново, където основал манастир