Tags

Related Posts

Share This

Пловдивските социалисти честваха 160 години от рождението на Димитър Благоев

 

Пловдивските социалисти отбелязаха тържествено 160 години от рождението на Димитър

Благоев. Барелефът на Дядото бе отрупан с цветя, а градските и областните структури на БСП, БАС,

Сдружение „Памет и бъдеще” положиха венци. Почит и уважение към основателя на социалистическата

партия в България изразиха лидерът на пловдивските социалисти проф. д-р Красимир Мурджев,

народните представители Георги Търновалийски, Димитър Дъбов, Красимир Янков и Манол Генов,

кметове и общински съветници на левицата в Пловдив и областта. Георги Гергов – член на ИБ на НС на

БСП и областен председател, поздрави множеството, а на младите хора каза, че трябва да са горди с

корените на партията.

В словото си по повод годишнината на Дядото д-р Любомир Паунов припомни исторически

факти за личността, политика, общественика, книжовника, учителя и прогресивния ум Димитър Благоев.

„Той се качва на политическата сцена в следосвобожденска България, за да участва в изграждането на

държавността. Интелигент, демократ, родолюбец, жадуващ за свобода, доброта и щастие за всички. Това

са неговите морални и нравствени ориенти” – каза младежкият лидер. Той очерта дейността на Благоев

по подготовката на Бузлуджанския конгрес през лятото на 1991 и публикуването на първото оригинално

марксическо издание у нас в края на същата година. В аналите на българския парламентаризъм Дядото

остава с блестящите си речи от парламентарната трибуна, от която громи буржоазните правителства.

Безспорен е приносът му и в създаването на българското синдикално движение. „Като стожер на

правдата и прогреса в обществото не за власт и пари, не за политически дивиденти и постове, а за

общото благо на народа, увлича след себе си хиляди готови да подарят живота си на идеята за един по-

добър свят”, каза още д-р Паунов. В заключение той направи препратката към съвременните реалности и

мисията на социалистите да направят промяна. Младият БСП лидер очерта основните задачи пред БСП

за възстановяване на България. „Нека всеки си зададе въпроса какво е направил днес, и какво може да

направи утре, за да живеят идните поколения по-добре и по-сигурно тук, в България. Димитър Благоев –

Дядото го е правил, за да бъдем тук днес, заедно” – каза в заключение хирургът.

С призив да се помнят и предават заветите на Благоев изпълняващият длъжността председател

на РС на БСП – Централен Тодор Стоилов закри тържественото честване на годишнината от рождението

на Дядото.