Плаж по български: 36 лв. такса „кърпа, вода и диня“

Вижте тази история от един български плаж.