Tags

Related Posts

Share This

Петя Манева: Парите на пловдивчани не се управляват ефективно

 

„БСП няма да подкрепи отчета за изпълнение на Бюджет 2015. Това е един напудрен, предизборен

бюджет, със заявени амбициозни намерения и твърде скромна реализация, особено в най широко

рекламираната област – инвестиционната програма. Този бюджет изпълни задачата – местните избори

2015 бяха спечелени. Това е нашата оценка” – коментира финансистът на ППГОС на БСП в Пловдив

Петя Манева. Тя е категорична, че във финансова и икономическа криза Бюджетът на Общината трябва

да бъде ориентиран към конкретни цели и резултати, т.е. необходимо е да се сформира програмен

бюджет. За съжаление, тази практика продължава да се пренебрегва от местната власт.

„Изготвеният отчет за касовото изпълнение на бюджет 2015 отговаря на определени законови

изисквания, форматиран е на принципа „план равен на отчет”, но в него не се вижда максималната полза

от управление на публичните финанси, не е отчетена връзката между изразходваните средства и

резултатите за гражданите на Пловдив” – отбелязва Петя Манева. По думите й липсва прозрачност и

достоверност, защото когато се говори за пари, не е важно само колко, а и как се разпределят, харчат и

отчитат. Твърдението си финансистката на БСП аргументира с липсата на отчета за изпълнение на

Капиталовата програма и отчета за изпълнение на Програмата за управление на общинската

собственост . „Те са основни документи и са неразделна част от годишния бюджет. Те са неговият

фундамент и тяхната липса оставя усещането за непрозрачност при реализирането на инвестициите” –

допълва тя. На сесията в четвъртък Петя Манева ще продължи с критиките както по приходната, така и

разходната част на Бюджет 2015, защото, според нея парите на пловдивчани не се управляват ефективно.

Пресцентър на БСП – Пловдив