Пеевски наел една от най-влиятелните лобистки фирми във Вашингтон, за да му помогне с „проблеми в САЩ“

В договора е посочено, че адвокат Александър Ангелов действа от името на депутата