Още един бивш депутат участвал в спирането на метрото

Еленко Божков е електроинженер по образование, бил е депутат от СДС във Великото народно събрание и през годините е участвал в управлението на НЕК, Министерството на енергетиката и ДКЕВ