От Ню Йорк до Лондон: За 2 часа през това десетилетие

Готов е нов самолет, който ще може да пропътува разстоянията за минимум време