От дома към летището – 600 имигрантски села в България пустеят

„Вече няма нанизи с чушки на входните врати, а некролози“