От днес: От България в Гърция само през Кулата

Вижте какво още се променя от днес при пътуването от България за Гърция.