Отпада карантината за при пътуване до Ню Йорк

В сила остават въведените на федерално ниво изисквания за пътуване до САЩ