Tags

Related Posts

Share This

Откъс от книгата на Ян ван Хелсинг “Не пипай тази книга”

Откъсът е взет от http://chitanka.info/book/3098-ne-pipaj-tazi-kniga

3098.250Изхождайки от това, че не са много тези, които знаят какво различава FED — централната банка на Америка — от останалите централни банки, бих искал да направя кратък исторически преглед и да обясня:
В края на 19 век банките, контролирани от империята на Ротшилд, стартират широка кампания, за да получат контрол над богатата американска икономика. Европейските Ротшилдови финансират J. Р. Morgan & Со. Bank, Khun Loeb & Со. Bank, Standart Oil Со. на Джон Д. Рокфелер, железниците на Едуард Хариман и стоманодобивните заводи на Андрю Карнеги. По онова време тази връзка означава много повече от разклонение в икономиката на САЩ. През 1900 г. Ротшилдови пращат един от своите агенти, Паул Варбург, да работи заедно с Khun Loeb & Со. Bank в САЩ. Якоб Шиф и Паул Варбург стартират кампания за изграждане на „Федерална Резервна Банка“ (FED) като непоклатима частна банка на Америка.
В една реч пред нюйоркската търговска камара от 1907 г. Якоб Шиф открито заявява: „Ако не получим централна банка с удовлетворителен контрол над набавянето на кредити, тази страна ще преживее най-острата и стресираща финансова криза в историята си.“
Речено-сторено — те хвърлят САЩ във валутна криза и паниката на капиталовия пазар съсипва живота на десетки хиляди души в цялата страна. Освен многото милиарди американски долари хаосът на нюйоркската борса носи на Ротшилдови и желания успех. Кризата е използвана като аргумент за създаването на централна банка, за да се избегнат подобни инциденти в бъдеще. По-късно Паул Варбург заявява пред банковия и валутния комитет: „Първото, което ми дойде наум в паниката, беше, че се нуждаем от една Clearing-bank (Централна банка)…“
Окончателният вариант на решението да бъде въведена Федерална резервна банка възниква на частна земя, собственост на Дж. П. Морган — остров Джекил, Джорджия. Въвеждането на FED през 1913 г. улеснява международните банкери да заздравят финансовата си власт в САЩ. Паул Варбург става първият председател на FED. Решението за Федералния резерв е последвано от 16-ти допълнителен текст в американската Конституция, който разрешава на Конгреса да облага с данък личните доходи на гражданите. Такива са последствията, след които американското правителство не може повече да печата пари, за да финансира собствените си операции. Това е първият случай в историята на САЩ, когато народът започва да плаща данъци за доходите си.
Най-големите собственици на акции на Федералния резерв по онова време са:
1. Банките на Ротшилд от Лондон и Париж;
2. Lazard Brothers Bank от Париж;
3. Israel Moses Seif Bank от Италия;
4. Waeburg Bank от Амстердам и Хамбург;
5. Lehmann Bank от Ню Йорк;
6. Khun Loeb Bank от Ню Йорк;
7. Рокфелеровата Chase Manhattan Bank от Ню Йорк;
8. Goldman Sachs Bank от Ню Йорк.

Заради паричната й власт конгресменът Чарлс Линдберг още тогава нарича нововъзникналата федерална банка „невидимо правителство“.
Всъщност как функционира FED? „Комитетът по свободен пазар“ на FED произвежда „федералнорезервни банкноти“ (доларови банкноти). Тези банкноти се обменят срещу облигации (дългови разходи) на американското правителство, които са „гаранти“ за FED. Облигациите се задържат от банките на FED, които, от своя страна, прибират годишните лихви. Още през 1992 г. стойността на облигациите, задържани от FED, възлизат точно на 5 000 000 000 000 долара, а данъците на данъкоплатците постоянно растат. Всичкото това богатство FED натрупва, като заема пари на американското правителство и съответно касира високи такси, а разходите на FED са само за хартия, мастило и печат. Наистина звучи абсурдно, но е факт!
Американският граждански съдия Даниел Доил Бинъм беше достатъчно дързък през 2002 г. да се обади в „San Francisco Federal-Reserve-Bank (FED)“ и да проведе повече от удовлетворителен разговор с някой си Рон Супински от Public Information Department, който тук ще цитирам дословно (П означава ПИТАЩИЯ, а Г-н С.: — г-н СУПИНСКИ):

__П:__ Г-н Супински, „Federal Reserve System“ собственост на държавата ли е?
__Г-н С.:__ Ние сме учреждение на правителството.
__П:__ Не такъв беше въпросът ми. Той държавна собственост ли е?
__Г-н С.:__ Това е учреждение на правителството, създадено от Конгреса.
__П:__ „Държавният резерв“ фирма ли е?
__Г-н С.:__ Да.
__П:__ Има ли държавата какъвто и да било акционен фонд във „Федералния резерв“?
__Г-н С.:__ Не, такива притежават банките-членки.
__П:__ Банките-членки частни ли са?
__Г-н С.:__ Да.
__П:__ Имат ли „банкнотите на Федералния резерв“ някакво покритие?
__Г-н С.:__ Да, собствеността на „Федералния резерв“, но преди всичко властта на Конгреса да налага данъци на гражданите.
__П:__ Казвате властта да се касират данъци? Това ли е покритието на „банкнотите на Федералния резерв“?
__Г-н С.:__ Да.
__П:__ Колко са общо финансите на „Федералния резерв“?
__Г-н С.:__ „San Francisco Bank“ притежава 36 милиарда долара в активи.
__П:__ Какво представляват тези активи?
__Г-н С.:__ Злато, самата Федерална резервна банка и гражданите на държавата.
__П:__ Каква е стойността за унция злато на Федералната резервна банка по документи?
__Г-н С.:__ Нямам такава информация, но „San Francisco Bank“ притежава 1,6 милиарда долара в злато.
__П:__ Да не би да казвате, че Федералната резервна банка в Сан Франциско само като банка притежава 1,6 милиарда долара в злато, а салдото на това богатство са правителствени гаранции?
__Г-н С.:__ Да.
__П:__ Откъде „Федералният резерв“ получава „банкнотите на Федералния резерв“?
__Г-н С.:__ Те са оторизирани от хазната.
__П:__ Колко плаща „Федералният резерв“ за „банкнота на Федералния резерв“ от 10 долара?
__Г-н С.:__ Петдесет до седемдесет цента.
__П:__ Колко плащате за „банкнота на Федералния резерв“ от 100 долара?
__Г-н С.:__ Същото — 50–70 цента.
__П:__ Само петдесет цента за 100 долара е доста добра печалба, не мислите ли?
__Г-н С.:__ Да.
__П:__ Следователно американската хазна плаща на „Федералния резерв“ по 20,60 долара на 1000 долара номинална стойност, респективно малко повече от два долара за 100 долара, така ли е?
__Г-н С.:__ Приблизително.
__П:__ Не използва ли „Федералният резерв“ „банкнотите на Федералния резерв“, които винаги струват два долара, за изкупуване на американския дълг от правителството?
__Г-н С.:__ Да, но това не е достатъчно.
__П:__ Но в общи линии е така?
__Г-н С.:__ Да, в общи линии е така.
__П:__ Колко „банкноти на Федералния резерв“ са в обръщение?
__Г-н С.:__ 263 милиарда долара, но ние можем да дадем само малък процент от общата сума.
__П:__ Къде отиват „другите“ банкноти?
__Г-н С.:__ В хорските дюшеци, в невидимия сектор и в нелегални пари от наркотици.
__П:__ След като дългът се изплаща в „банкноти на Федералния резерв“, как 4 трилиона долара национален дълг може да бъде изплатен с всичките намиращи се в обръщение „банкноти на Федералния резерв“?
__Г-н С.:__ Не знам.
__П:__ В случай, че федералното правителство събере всички намиращи се в обръщение „банкноти на Федералния резерв“, щеше ли математически да е възможно да бъдат платени 4 трилиона долара национален дълг?
__Г-н С.:__ Не.
__П:__ Вярно ли ще е, ако кажа, че при тази политика на резерва срещу всеки влог от 1 долар в дадена банка-член могат да бъдат заети нови 8 долара?
__Г-н С.:__ Около 7 долара.
__П:__ Поправете ме ако греша, но тук отново става дума за нови „банкноти на Федералния резерв“ от 7 долара, които никога не са в обръщение. Те са създадени „от въздуха“, защото кредитите и двата долара никога не са били плащани. С други думи: „банкнотите на Федералния резерв“ никога не са били реалност, не са били отпечатани физически, а само генерирани по документи и за да събират такси. Вярно ли е?
__Г-н С.:__ Да.
__П:__ Това ли е причината, че в обръщение има само 263 милиарда долара „банкноти на Федералния резерв“?
__Г-н С.:__ Това е част от причината.
__П:__ Грешно ли разсъждавам: вярно ли е, че когато (на Коледа през 1913 г.) беше приет законът за „Федералния резерв“, на практика Конгресът преотстъпи правото на едно ЧАСТНО сдружение да сече монети и печата банкноти, и изобщо да регулира покупателната стойност на американската валута? Всъщност от „Federal Reserve Вапк“ (ЧАСТНА фирма) страната ми ВЗЕМА НА ЗАЕМ това, което би трябвало да са наши собствени пари, ПЛЮС лихвите. Вярно ли е, че държавният дълг не може НИКОГА да бъде изплатен в рамките на сегашната парична система?
__Г-н С.:__ По принцип — да.
__П:__ „Надушвам плъх“, а вие?
__Г-н С.:__ Съжалявам, но не мога да коментирам, аз работя тук.
__П:__ Проверяван ли е „Федералният резерв“ от независими лица?
__Г-н С.:__ Да, проверяват ни.
__П:__ Защо тогава съществува актуално парламентарно решение (заведено под номер 1486) за цялостна проверка на документите на „Федералния резерв“ от GAO*? И защо „Федералният резерв“ се противопостави?
[* GAO = Government Accountability Office, Правителствена подотчетна комисия — може да бъде свикана от Конгреса или от гражданите и провежда разследвания за разходите и програмите на правителството и др. Докладите на тази комисия пред Конгреса съдържат също и предложения за отстраняване на злоупотреби — бел. прев.]
__Г-н С.:__ Не мога да отговоря.
__П:__ Регулира ли „Федералният резерв“ стойността на „банкнотите на Федералния резерв“ и лихвените плащания?
__Г-н С.:__ Да.
__П:__ Обяснете ми как „системата на Федералния резерв“ може да бъде конституционна, след като само Конгресът на САЩ в лицето на Сенат, и Камара на представителите има властта (или най-малкото трябва да я има) да сече монети, печата банкноти и да регулира стойността? [Член 1, параграф 1 и 2] Никъде в Конституцията не се дава право или пълномощие на Конгреса каквато и да било изпълнителна конституционна власт да се трансферира към някакво частно предприятие — или напротив?
__Г-н С.:__ Не съм експерт по конституционно право. Мога да ви свържа с правния ни отдел.
__П:__ Мога да ви уверя, че съм чел Конституцията. Тя НЕ разрешава държавната власт да бъде преотстъпвана на частна фирма или сдружение. Не е ли казано ясно, че която и да е власт не се дава на частни лица, а се предоставя на държавата и на нейните граждани? Това не важи ли за едно частно предприятие?
__Г-н С.:__ Не мисля, но ние сме създадени чрез законно събрание.
__П:__ Ще се съгласите ли: това е нашата страна и това трябва да са НАШИТЕ пари, както е по Конституция?
__Г-н С.:__ Разбирам какво искате да кажете.
__П:__ Защо ние трябва да вземаме назаем (СРЕЩУ ЛИХВИ) „нашите собствени пари“ от ЧАСТЕН консорциум на банкери? Не беше ли точно това причината, поради която „ние“ лансирахме революция, за да се превърнем в сепаративна суверенна нация със собствени права ?
__Г-н С.:__ (без отговор)
__П:__ Всичко това изобщо узаконено ли е от Върховния съд?
__Г-н С.:__ Мисля, че имаше съдебни дела.
__П:__ Имаше ли дела във Върховния съд?
__Г-н С.:__ Така мисля, но не съм сигурен.
__П:__ Не потвърди ли Върховният съд единодушно в А.L.А. (Schechter Poultry Corp. vs. US. and Carter Coal Со.) корпоративно констатираното разпореждане като противоконституционен акт на законодателната власт?
(„Да се предава власт, означава тя да се регулира. Това е шокираща форма на законодателно пълномощие; но само по себе си то съвсем не означава упълномощаване на дадена официална корпорация, общество или група, които вероятно не се интересуват от общото, а уреждат единствено частните си интереси.“ Carter vs. Carter Coal Со…)
__Г-н С.:__ Не знам, мога да ви препратя към правния ни отдел.
__П:__ Сегашната ни парична система не е ли „картонена кула“, която ТРЯБВА да се срути, защото математически дълговете НИКОГА не могат да бъдат погасени?
__Г-н С.:__ Така изглежда. Мога да ви кажа, че очевидно много добре разбирате материята и знаете какво говорите. Въпреки това ние имаме решение.
__П:__ И какво е то?
__Г-н С.:__ Дебитните карти.
__П:__ Имате предвид EFT (Electronic Funds Transfer = електронно превеждане на пари)? Не е ли твърде опасно като имаме предвид качествата на компютрите? На държавата, на всички учреждения, вкл. „Федералния резерв“, ще бъдат давани такива информации: например, че в 2.30 часа вие сте бил на бензиностанцията и сте купил безоловен бензин за 10.00 долара, по 1.41 долара галона, а после в 2.58 ч. сте се отбил в магазина за хранителни стоки и сте си купил хляб, обяд, месо и мляко за 12.32 долара и накрая в 3.30 часа в аптеката сте взели лекарства за 5,62 долара. С други думи: вие ще знаете кога и къде ходим ние, колко плащаме, колко плащат едрите търговци и колко печелим. Със системата EFT в прекия смисъл на думата вие ще знаете всичко за нас. Това не е ли ужасно?
__Г-н С.:__ Да, малко е странно.
__П:__ Започвам да надушвам ГИГАНТСКИ ПЛЪХ, който вече е надхитрил Конституцията ни. Не плащаме ли мито на частен банкерски консорциум под формата на данъци върху доходите?
__Г-н С.:__ Не бих го нарекъл мито, това са такси.
__П:__ Служителите не изпитват ли професионална ревност да бранят Конституцията от външни, както и от вътрешни врагове? Така погледнато, „Федералният резерв“ не е ли вътрешен враг?
__Г-н С.:__ Не мога да кажа.
__П:__ Виновни са избраните от нас служители и хората от „Федералния резерв“ заради собственото си облагодетелстване като така унищожават моето гражданско право, а това е измяна. За измяна наказанието не е ли смърт?
__Г-н С.:__ Мисля, че да.
__П:__ Много благодаря за информацията и за отделеното време. И ако позволите, бих ви посъветвал да направите необходимите стъпки за защита на себе си и своето семейство и да изтеглите всичките си пари от банката, преди системата да се срине. Аз лично ще го направя.
__Г-н С.:__ Нещата не изглеждат добре.
__П:__ Нека Бог има милост към духовете, които стоят зад противоконституционното и криминално деяние наречено „The Federal Reserve“. Ако ВСЕСИЛНАТА МАСА се събуди и разбере за този гигантски удар, няма да го сметнат за дреболия. Беше удоволствие да разговарям с вас и още веднъж ви благодаря за отделеното време. Надявам се, че ще послушате съвета ми, преди нещата да са се сринали окончателно.
__Г-н С.:__ За съжаление, изгледите не са добри.
__П:__ Желая ви хубав ден и благодаря за времето.
__Г-н С.:__ Благодаря, че се обадихте. (46)

Още веднъж в прав текст: _Доларът не се печата от правителството на САЩ, а от FED, сдружение на частни банкери, което заема пари на правителството и касира сериозни данъци и такси от дейността си._
Става дума за една от големите измами в историята на САЩ, но едва ли някой го е забелязал. Чрез облигациите на американското правителство FED дори притежава депозитното право, държавно и частно, върху поземлената собственост на целите Съединени Американски Щати. Безбройните съдебни дела за отмяна на закона за FED до момента са безуспешни. Първият, който опитва да го премахне, е президентът Джон Ф. Кенеди; по онова време той внася закон за ликвидиране на FED. Резултатът е известен! Критиците биха възразили, че това е спекулация. Но първата работа на наследника му Линдън Б. Джонсън бе да отмени именно последното служебно дело на своя предшественик.