Опиоидите продължават да убиват в САЩ. Сега и с фентанил

Всяка година в страната десетки хиляди умират от болкоуспокояващи лекарства