Около 7 хиляди души в България нямат право да гласуват на изборите

Те са поставени “под запрещение” със съдебно решение