Обвинение към Куба Гудинг младши: Изнасилил жена в хотелска стая

Гудинг е клонил жената да го придружи до хотелската му стая, където е заявил, че трябва да се преоблече