Няма да пазят ваксини за втора доза от първата доставка на „AstraZeneca“

Журналистите ще бъдат включени също в третата фаза, заедно със служителите в ключови сектори