Новото настъпление на коронавируса в САЩ заличава постигнатия напредък

По -голямата част от починалите от коронавирус и хоспитализираните са неваксинирани, което даде тежък урок за някои семейства